en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ610_1

Vann- og avløpsvannsrensing

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Ved fullført kurs skal studenten kjenne prinsippene for ulike rensemetoder for kommunalt drikke- og avløpsvann samt å kunne dimensjonere og analysere mekaniske, kjemiske og biologiske enhetsrenseprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal kjenne prinsippene for mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser for rensing av ulike typer drikke- og avløpsvann. Studenten skal kunne gjennomføre laboratorieanalyser av de vanligste parametere knyttet til rensing av avløpsvann (SS, KOF, BOF, N, P, fargetall, totale og koliforme bakterier) og gjennomføre enkle laboratorietester for karakterisering og rensing av avløpsvann. Videre skal studentene kunne dimensjonere og designe rensetekniske enhetsprosesser basert på masse- og energibalanser, inkludert steady state modellering.

Innhold

Kurset gir en innføring i biologiske, kjemiske og mekaniske metoder for rensing av drikke- og avløpsvann fra husholdninger. Gjennom forelesninger, regneoppgaver og laboratoriekurs gis studentene videregående kunnskap for dimensjonering og drift av mekaniske, kjemiske og biologiske anlegg for primær, sekundær og tertiærrensing gjennom analyser basert på kontinuitetsprinsipet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
2 skriftlige deleksamener, innleveringsoppgaver, studentpresentasjon og 1 avsluttende skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Faglærer beregner karakter. Skriftlig underveiseksamen teller 25% og avsluttende skriftlig eksamen teller 40%. Laboratorierapportene teller 35%. Både laboratorierapportene og avsluttende skriftlig eksamen må ha karakter (E eller bedre) for at emnet skal bedømmes som bestått.
Dersom en deleksamen eller laboratorieøving vurderes til ikke bestått, kan den tas om igjen i neste ordinære undervisningstermin for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen
Faglærer
Evgenia Protasova

Arbeidsformer

6 timer forelesninger per uke og 48 timer med laboratorieøvelser. Oppgaveregning og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vannteknologi og membraner (MET190_1) 10
Membranteknologi (MOT230_1) 10
Membranteknologi 1 (MOT500_1) 5
Renseteknikk (MLJ620_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Plassbegrensninger på laboratoriet bestemmer tilleggsopptak.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk