en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ600_1

Grenseflatekjemi i vann

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly).

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne: - kunnskap om grenseflate fenomener i vann. - kunnskap om måle metoder som brukes i grenseflate. - bedre forståelse av partikkel oppførselen i vann. - forståelsen av prinsipper for adsorpsjon og aggregering og film dannelsen. - prinsipper grenseflate termodynamikk. Etter å ha fullført dette kurset skal en ha nok kompetanse til å gå videre med studier i fag som krever grenseflatekjemi.

Innhold

Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly). Også målemetoder for fenomener på overflate og grenseflate. Og introduksjon til biologisk grenseflate.

Forkunnskapskrav

KJE150 Generell kjemi
Generell kjemi (f.eks. KJE150 Generell kjemi)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Faglærer
Emil Lindback
Instituttleder
Gro Johnsen
Emneansvarlig
Roald Kommedal

Arbeidsformer

4 timer per uke med forelesninger samt oppgaver etter hvert kapittel i pensumet.

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumlittertur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk