en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ550_1

Videregående organisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.

Læringsutbytte

<p>Dette er en videreføring i organisk kjemi. Studentene vil få en dypere forståelse om sammenhengen mellom struktur og kjemisk reaktivitet for de viktigste klassene av organisk kjemiske forbindelser.</p>

Innhold

<p>Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.</p>

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE200 Organisk kjemi 1

Kurset forutsetter kunnskaper fra et grunnkurs i organisk kjemi

Eksamen/vurdering

En muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
M-DAG1
M-DAG2

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Einar Bakstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

<p>4&nbsp;timer forelesning med oppgaveløsning 2 dager i uken.</p>

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående organisk kjemi (MET250_1) 10
Organisk kjemi II (MOT180_2) 10
Organisk kjemi 2 (TE6050_1) 6
Organisk kjemi 2 (TE6050_A) 6
Organisk kjemi II (MOT180_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk