en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ540_1

Instrumentell analyse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.

Læringsutbytte

Studentene vil lære:
- Generell organisk kjemi (løsningsmidler, løselighet, buffere)
- Kvantitativ og kvalitativ analyse (enheter, kalibrering, beregninger og validering)
- Prøveforberedelse (mekanisk og kjemisk)
- Organisk analyse og kort introduksjon av uorganisk analyse
- Detektorer og detektorprinsipper
- Separasjonsprinsipper, gaskromatografi og væskekromatografi
Studentene vil bli introdusert til generelle prøveteknikker, samt prinsippene for instrumentanalyse og oppbygging av moderne analytiske instrumenter. Emner innen generell organisk kjemi, beregninger, kalibrering og metodevalidering vil gi studentene innsikt i analyseprosessen fra råprøve til sluttresultat.
Instrumentelle metoder som er omfattet er: Atomabsorpsjon / atoemisjon-spektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, IR-spektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC), væskekromatografi (HPLC) og immunoaffinitetsmetoder.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på:
- Organisk kjemi, beregninger og validering
- Prøvepreparering
- Organisk analyse og meget kort om uorganisk analyse
- Detektorer og detektorprinsipper
- Separasjonsteknikker
Emnet gir en innføring i instrumentanalyse med hovedfokus på organisk kjemi, beregninger og validering, prøvepreparering, atomabsorpsjon / atomemisjonsspektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, IR-spektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC) og væskekromatografi (HPLC).

Forkunnskapskrav

Generell kjemi, og grunnleggende statistikk. Laveregrads laboratoriekurs.

Anbefalte forkunnskaper

Generell kjemi, organisk kjemi, analytisk kjemi og grunnleggende statistikk. Erfaring i grunnleggende laboratoriearbeid og noe analytisk kjemi laboratoriearbeid.

Eksamen/vurdering

En skriftlig prøve og laboratorieøvinger
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve3/44 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Laboratorieøvinger1/4 A - F
Både eksamen og praktisk arbeid må være bestått for å bestå kurset. Praktisk arbeid fra tidligere år vil kunne godkjennes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått utført laboratoriearbeid eller godkjent laboratorierapportene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cato Brede , Grete Jonsson
Ansvarlig laboratorieøvelser
Hans Kristian Brekken , Mohamed Fawzy Hamed Attia Mady , Hong Lin , Liv Margareth Aksland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og øvinger pr uke eller 4-8 timer laboratoriearbeid i lab-ukene. Prosjektarbeid, skriftlige rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumentell analyse (MET240_1) 10
Instrumentell analyse (MOT130_1) 10
Instrumentell analyse (TE6026_1) 6
Instrumentell analyse (TE6026_A) 6

Åpent for

Emnet er tilgjengelig for masterstudenter innen biologisk kjemi, miljøteknikk og miljøovervåkning i de nordlige områdene.

Andre studenter kan bli akseptert så lenge de oppfyller opptakskravene, og det er ledig kapasitet i lab-delen av kurset.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk