en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ510_1

Naturlige vannsystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Naturlige vannsystemer gir en innføring i jordas viktigste vannsystemer - overflatevann og vannsystemer i undergrunn og atmosfæren - saltvann og ferskvann. Det legges vekt på geo-/fysiske og biogeokjemiske forhold, transportprosesser og andre vannøkologiske aspekter. Kurset bidrar til grunnleggende kunnskapsbasis for akvatisk miljøteknologi.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg bred, grunnleggende kunnskap om økologi i naturlige vannsystemer, herunder fysisk og klimamessig grunnlag og prosesser, systemøkologi, biolgi og biogeokjemi

Innhold

  • Atmosfæren (atmosfæriske prosesser, klima og vær, hydrologisk syklus)
  • Ferskvannssystemer (nedbørfeltshydrologi, elver og grunnvann, innsjøer og våtmarker, breer og permafrost, spesiell fokus på innsjø eutrofiering og biogeokjemiske prosesser)
  • Sjøvannssystemer (havbassenger, vind og havsirkulasjon, bølger og tidevann, kyster)
  • Partikler i vann, sedimentasjon og sedimenter (sjø-, innsjø, elvesedimenter og løsmasser)
  • Organismer og økologi (fersk- og sjøvannsfauna, habitater og økologi)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Midteksamen (hjemmeeksamen)1/23 timerA - F
Avsluttende eksamen (hjemmeeksamen)1/23 timerA - F
Til samlet kurskarakter teller midteksamen 50% og avsluttende skriftlig eksamen 50%. Varighet på midteksamen: 3 timer. Varighet på avsluttende eksamen: 3 timer.
For å få en samlet kurskarakter må alle vurderingsdeler være bestått.
Det arrangeres ikke ny og utsatt eksamen for midteksamen. Studenter som ikke består denne, kan ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent deltakelse
Deltakelse i feltkurs.
Gjennomføring av obligatorisk lab i tilknytning til feltkurs skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent felt- og laboratoriearbeid er at du ikke får godkjent emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Steinar Sanni
Ansvarlig laboratorieøvelser
Erling Berge Monsen , Hans Kristian Brekken
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. Felt- og tilknyttet laboratoriekurs koordinert med parallelle 1. semester kurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturlige vannsystemer (MET150_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Åpent etter behov og avtale med faglærer.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk