en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ500_1

Vannkjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:
  • ha forståelse for kjemiske konsepter i vannkjemi
  • forstå sentrale analysemetoder i vannkjemi (f.eks. for pH, konduktivitet & alkalitet)
  • forstå karbonatbuffersystemet og betydningen av dette
  • forstå effektene av speciering på tilgjengelighet og toxisitet av utvalgte ioner

Innhold

Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene i kjemiske likevekter i akvatiske systemer. Kurset tar for seg svake og sterke enverdige og flerverdige syrer og baser, og hvor en lærer å beregne pH i slike komplekse systemer. Titreringskurver og bufferegenskaper for slike systemer vil bli diskutert. Likevekten mellom gass og væskefase f.eks. for CO2 vil bli tatt opp. Metallers likevekt med vann og utvalgte kompleksdannere vil bli diskutert.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIK300 Analytisk kjemi, KJE240 Analytisk miljøkjemi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapporter
Laboratorierapportene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Espen Enge
Ansvarlig laboratorieøvelser
Erling Berge Monsen , Hans Kristian Brekken
Emneansvarlig
Magne Olav Sydnes
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke. 1 uke lab.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vannkjemi (MET100_1) 10

Åpent for

Master i Environmental Technology. Åpent etter behov og avtale med faglærer.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk