en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MDO130_1

Historiefortelling 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal:
  • Ha inngående kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha inngående kunnskap om alle faser innen dokumentarproduksjon - fra idé til ferdig produksjon
  • Ha kunnskap om begreper og funksjoner i tradisjonell og ny historiefortelling

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling
  • Kunne mestre foto, lyd, klipp til å produsere dokumentarfilm
  • Kunne analysere sine egne og andres historier og bestandelene i historiene.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Innhold

Historiefortelling 2 bygger videre på historiefortelling 1. Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg historiefortelling for dokumentarer i ulike former. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon, som skal forberede det kreative arbeidet av masteroppgaven. Emnet avsluttes med en dokumentarfilm i grupper hvor historiefortellingen er viktigst.

Forkunnskapskrav

MDO120 Historiefortelling 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - Dokumentarproduksjon i grupper1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Tre øvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Eirik Voktor
Faglærer
Nadine Zoghbi , Terje Hillesund , Sindre Skjøld , Sigmund Trageton
Instituttleder
Mustak Zafer Øzgen

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk