en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT610_1

Matematisk analyse II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, Paley-Wiener rom, sampling og interpolasjon av kontinuerlige funksjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studenten ha kjennskap til sentrale begreper og ideer i funksjonalanalyse. Videre kjenner studenten til utvalgte videregående emner som sampling, interpolering og rekonstruksjon av kontinuerlige funksjoner.

Innhold

Innføring i grunnleggende teori for Hilbert- og Banach rom, L_p-rom, Paley-Wiener rom, sampling og interpolasjon av kontinuerlige funksjoner. Det blir lagt vekt på både teoretisk forståelse og bruk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT310 Matematisk analyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Alexander Ulanovskii
Emneansvarlig
Alexander Ulanovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger per uke

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020

Historikk