en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT500_1

Matematisk modellering

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.

Læringsutbytte

Bli kjent med noen differensialligninger som modellerer fysiske prosesser. Kjenne begrepet distribusjon og kunne regne med elementære distribusjoner. Kjenne begrepet Greensfunksjon og dens anvendelser til løsning av randverdiproblemer for ordinære og partielle differensialligninger. Få operasjonell kunnskap om Fourier-transformasjon av funksjoner og distribusjoner. Kunne løse utvalgte differensielle ligninger ved hjelp av Fourier-transformasjon.

Innhold

Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differentiallikninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, MAT320 Differensialligninger

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Paul Francis de Medeiros
Faglærer
Paul Francis de Medeiros
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og øvinger per uke.

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

"Mathematical Modeling" by Paul Papatzacos (tilgjengelig på Canvas).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk