en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT300_1

Vektoranalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.

Læringsutbytte

Kunne utføre dobbel- og trippelintegrasjon. Kunne beregne flateintegral og kurveintegral. Kunne anvende Greens-, Divergens- og Stokes´ teoremer. Ha tilstrekkelig kunnskap innenfor vektoranalyse til å være operasjonell innenfor ovennevnte tema.

Innhold

Vektorregning, 2. ordens kurver og flater, retningsderivert, multiple integral, kurve- og flateintegral, vektorfelt, Stokes' teorem, Greens teorem og divergensteoremet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).
Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 oppgaver

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tyson Ritter
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesninger og oppgaver pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 3 - vektoranalyse (ÅMA290_1) 5
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_1) 6
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_A) 6

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk