en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT300_1

Vektoranalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.

Læringsutbytte

Kunne utføre dobbel- og trippelintegrasjon. Kunne beregne flateintegral og kurveintegral. Kunne anvende Greens-, Divergens- og Stokes´ teoremer. Ha tilstrekkelig kunnskap innenfor vektoranalyse til å være operasjonell innenfor ovennevnte tema.

Innhold

Vektorregning, 2. ordens kurver og flater, retningsderivert, multiple integral, kurve- og flateintegral, vektorfelt, Stokes' teorem, Greens teorem og divergensteoremet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).
Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tyson Ritter
Faglærer
Sammy Alaoui Soulimani
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesninger og oppgaver pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 3 - vektoranalyse (ÅMA290_1) 5
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_1) 6
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_A) 6

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelig fakultetet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Lærebok: Adams & Essex: Calculus. Forlag: Pearson. Detaljert pensum blir oppgitt ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk