en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT240_1

Matematikkens historie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje- og fjerdegradslikninger

Læringsutbytte

Den som avslutter dette kurset skal vite om den historiske utviklingen av følgende sentrale emner:
(i) tall og deres representasjoner,
(ii) derivasjon og integrasjon,
(iii) polynomlikninger og deres løsninger.

Innhold

Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Utviklingen til den klassiske algebraen. Løsning av polynomlikninger: Fra tidlige tider (Rhind papyruset, 1650 f.Kr.) til Abel (1825) og Galois (1830).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Rashkovskii
Faglærer
Alexander Ulanovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer pr uke forelesninger og øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikkens historie (ÅMA240_1) 10

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelig fakultetet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

P. Papatzacos: "Notater om matematikkens historie". (Canvas)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk