en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT200_1

Matematiske metoder 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).

Læringsutbytte

  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  • bruke MAPLE til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.

Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Maple).
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1
MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer.
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Maple. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Pavel Gumenyuk
Faglærer
Pavel Gumenyuk , Egil Njål Håland
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220_1) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210_1) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330_1) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301_1) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_2) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_1) 5
Lineær algebra (MAT110_1) 5

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Obligatorisk litteratur:
  1. Robert Adams, Christopher Essex: Calculus: a complete course, 9th ed., Pearson, 2018.
  2. C. H. Edwards, Jr.; David E. Penney: Elementary Linear Algebra, 1988, Prentice-Hall.

Tilleggslitteratur:
K. Rottman, Matematisk Formelsamling, Spektrum forlag. (Denne håndboken kan være nyttig for å løse oppgaver, f.eks for å finne deriverte og integraler; den er tillatt på eksamen.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019

Historikk