en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT200_1

Matematiske metoder 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).

Læringsutbytte

  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  • bruke MAPLE til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.

Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Maple).
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer.
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Maple. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
David Ploog , Pavel Gumenyuk
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad
Faglærer
Pavel Gumenyuk, Egil Njål Håland

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220_1) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210_1) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330_1) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301_1) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_2) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_1) 5
Lineær algebra (MAT110_1) 5

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Obligatorisk litteratur:
  1. Robert Adams, Christopher Essex: Calculus: a complete course, 9th ed., Pearson, 2018.
  2. C. H. Edwards, Jr.; David E. Penney: Elementary Linear Algebra, 1988, Prentice-Hall.

Tilleggslitteratur:
K. Rottman, Matematisk Formelsamling, Spektrum forlag. (Denne håndboken kan være nyttig for å løse oppgaver, f.eks for å finne deriverte og integraler; den er tillatt på eksamen.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk