en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT120_1

Diskret matematikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne anvende mengdeteoretiske begreper som mengde, relasjon og funksjon
  • Kunne løse kombinatoriske problemstillinger, med bruk av verktøy som binomialkoeffisienter og inklusjons/eksklusjonsprinsippet
  • Kunne utføre kongruensregning
  • Kunne løse lineære rekursjonslikninger med konstante koeffisienter
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene for en gruppe

Innhold

Mengdelære, kombinatorikk, rekursjonsligninger, kongruensregninger, grupper.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
David Duncan Mcnutt , Michal Jakub Kapustka
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret matematikk 1 (ÅMA120_1) 10
Diskret matematikk 1 (TE0391_2) 6
Diskret matematikk (TE0391_1) 6
Diskret matematikk 1 (TE0391_A) 6

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Lektorutdanning for trinn 8-13
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumlenke


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk