en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT120_1

Diskret matematikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne anvende mengdeteoretiske begreper som mengde, relasjon og funksjon
  • Kunne løse kombinatoriske problemstillinger, med bruk av verktøy som binomialkoeffisienter og inklusjons/eksklusjonsprinsippet
  • Kunne utføre kongruensregning
  • Kunne løse lineære rekursjonslikninger med konstante koeffisienter
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene for en gruppe

Innhold

Mengdelære, kombinatorikk, rekursjonsligninger, kongruensregninger, grupper.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Martin Gunnar Gulbrandsen
Faglærer
Martin Gunnar Gulbrandsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret matematikk 1 (ÅMA120_1) 10
Diskret matematikk 1 (TE0391_2) 6
Diskret matematikk (TE0391_1) 6
Diskret matematikk 1 (TE0391_A) 6

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet.

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet.

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Biggs: Discrete Mathematics (Oxford University Press).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk