en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT110_1

Lineær algebra

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2020-2021.


Kurset gir ei innføring i lineære likningar, matriser, determinantar, vektorrom, lineære transformasjonar, egenverdiar, diagonaliseringsproblem.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal ein motivert student:
  • Kjenna grunnleggjande teknikkar og idear frå lineær algebra.
  • Kunna behandla lineære likningssystem. Forstå samanhangen mellom matriser og lineære transformasjonar.
  • Kjenna ortogonalitetsbegrepet og kunna konstruera ein ortogonal basis.
  • Kunna behandle diagonaliseringsproblemet.

Innhald

Kurset gir ei innføring i lineære likningar, matriser, determinantar, vektorrom, lineære transformasjonar, egenverdiar, diagonaliseringsproblem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Ein skriftleg prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller handskrivne hjelpemiddel tillatne. Godkjent, enkel kalkulator tillatne.

Fagperson(ar)

Emneansvarleg
Martin Gunnar Gulbrandsen
Instituttleiar
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timar førelesing og oppgaverekning pr. veke.
.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metodar 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendingar (MPT100_1) 3
Matematiske metodar 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metodar 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metodar 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metodar 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metodar 2 (MAT200_1) 5

Ope for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, yrkesveg, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanlegvis gjennom skjema og/eller samtalar i henhold til gjeldande retningslinje.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarleg/faglærar


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk