en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT110_1

Lineær algebra

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.


Kurset gir ei innføring i lineære likningar, matriser, determinantar, vektorrom, lineære transformasjonar, egenverdiar, diagonaliseringsproblem.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal ein motivert student:
  • Kjenna grunnleggjande teknikkar og idear frå lineær algebra.
  • Kunna behandla lineære likningssystem. Forstå samanhangen mellom matriser og lineære transformasjonar.
  • Kjenna ortogonalitetsbegrepet og kunna konstruera ein ortogonal basis.
  • Kunna behandle diagonaliseringsproblemet.

Innhald

Kurset gir ei innføring i lineære likningar, matriser, determinantar, vektorrom, lineære transformasjonar, egenverdiar, diagonaliseringsproblem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Ein skriftleg prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller handskrivne hjelpemiddel tillatne. Godkjent, enkel kalkulator tillatne.

Fagperson(ar)

Faglærar
Marco Rampazzo
Emneansvarleg
Anders Tranberg
Instituttleiar
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timar førelesing og oppgaverekning pr. veke.
.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metodar 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendingar (MPT100_1) 3
Matematiske metodar 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metodar 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metodar 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metodar 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metodar 2 (MAT200_1) 5

Ope for

Årsstudium i matematikk.

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanlegvis gjennom skjema og/eller samtalar i henhold til gjeldande retningslinje.

Litteratur

Howard Anton; Elementary Linear Algebra. Pensumliste oppgis ved forelesningsstart.


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk