en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT110_1

Lineær algebra

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal en motivert student:
  • Kjenne grunnleggende teknikker og ideer fra lineær algebra.
  • Kunne behandle lineære likningssystem. Forstå sammenhengen mellom matriser og lineære transformasjoner.
  • Kjenne ortogonalitetsbegrepet og kunne konstruere ortogonale basiser.
  • Kunne behandle diagonaliseringsproblemet.

Innhold

Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Faglærer
Marco Rampazzo
Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning og oppgaveregning pr.uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendelser (MPT100_1) 3
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5

Åpent for

Årsstudium i matematikk.

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Howard Anton; Elementary Linear Algebra.
Pensumliste oppgis ved forelesningsstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk