en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAT100_1

Matematiske metoder 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne regne med komplekse tall på kartesisk og eksponentiell form, og bruke de Moivres teorem.
  • Kjenne grensebegrepet for reelle funksjoner, og kunne definere kontinuitet, deriverbarhet og integrasjon ved grensebegrepet.
  • Kunne derivere alle elementære funksjoner, og bruke den deriverte til å beskrive funksjonen, spesielt bestemme dens ekstremalpunkter.
  • Kunne bruke Leibniz-notasjon til å løse problemer om koblede rater.
  • Kunne antiderivere ved teknikkene substitusjon, delvis integrasjon, delbrøksoppspalting og inverse trigonometriske substitusjoner.
  • Kunne finne arealer, lengder og volum ved integrasjon.
  • Kunne løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger, 2. ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter, også inhomogene, samt bruke disse i anvendelser.

Innhold

Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emne i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).
Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske innleveringer
Tre obligatoriske innleveringer må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sigbjørn Hervik
Faglærer
Sigbjørn Hervik
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning; 2 timer regneøvelser og 3 obligatoriske innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk analyse (ØK0025_1) 3
Matematiske metoder 1 (TE0549_1) 9
Matematiske metoder 1 (TE0549_A) 9
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 5
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135_3) 5
Matematiske metoder 1 (ÅMA100_1) 10
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk