en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAF900_1

Matematisk-fysiske metoder

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset inneholder viktige temaer fra matematikk og teoretisk fysikk, blant annet gruppeteori og symmetri, differensialgeometri, vei-integraler og gaugeteori.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha kunnskap innen sentrale deler av matematiske metoder og begreper innen matematisk og teoretisk fysikk. Dette innebefatter gruppe- og symmetribegrepet, og differensialgeometri med anvendelser.

Innhold

Kurset inneholder følgende temaer:
Matematikk: Lie grupper/algebraer, gruppevirkninger, emner fra differensialgeometri (bl. a. Differensialformer, ortogonale rammer), fiberbunter, tangentbunter, konneksjoner.
Fysikk: Vei-integraler, genererende funksjonaler og perturbasjonsrekken, effektive potensialer, ikke-abelske gaugeteorier (Yang-Mills), symmetribrudd, Higgs-mekanismen og anomalier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Generelle matematikk- og fysikkunskaper på mastergradsnivå.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sigbjørn Hervik
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og øvinger per uke. Ved få studenter kan kurset bli undervist som ledet selvstudium.

Åpent for

Informasjonsteknologi - Ph.d.
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennomskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk