en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA51_1

Praksis digitale læringsverktøy

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen ved hjelp av digitalt verktøy. Emnet består av en praksisperiode på 5 dager.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden i lektorutdanningen skal studentene:
Kunnskap
  • ha kunnskap om hvordan teknologi kan fremme læring i fag
  • ha kunnskap om hvordan undervisning i fag kan tilrettelegges for elever på ulike studieprogram ved hjelp av digitalt verktøy

Ferdighet
  • alene og/eller sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på digitalt verktøy
  • kunne være en tydelig leder/formidler og lede læringsarbeid tilpasset ulike typer mennesker ved hjelp av digitalt verktøy

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger i forhold til undervisning basert på digitalt verktøy og deltakernes læring
  • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis med framføring av et digitalt undervisningsopplegg1/1 Bestått - Ikke bestått
Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis.

Fagperson(er)

Faglærer
Paolo Haaland Scarbocci
Emneansvarlig
Ketil Knutsen
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Åpent for

Emnet er åpent for lektorstudenter til og med kull 2019 som trenger ytterligere 5 dager praksis for å tilfredsstille kravet i rammeplanen etter omlegging av studieplanen.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk