en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA40_1

Praksis 7 uker del 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Emnet består av en praksisperiode på 7 uker i 3. studieår.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
  • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • ha kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdighet
  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

All tidligere praksis må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse for å få bestått.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Praksis

Kun én av de to 7-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk