en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA20_1

Følgepraksis del 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal alene eller sammen med medstudenter planlegge og gjennomføre minst en undervisningsøkt med en klasse eller gruppe elever. Studentene skal delta i møter i skolens kollegium samt skaffe seg kunnskap om skolens rutiner for å motarbeide mobbing.
Emnet består av en praksisperiode på ti dager i høstsemesteret i andre studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter praksisperioden i høst- og vårsemesteret skal studentene:
 • ha kjennskap til ulike sider ved lærerrollen
 • ha kjennskap til arbeidsmåter, læremidler og elevforutsetninger
 • ha kunnskap om praksisskolens rutiner for å motarbeide mobbing

Ferdighet
Studenten skal
 • kunne observere læring og undervisning
 • alene eller sammen med andre studenter kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning
 • kunne samhandle med elever og kolleger

Generell kompetanse
Studenten skal
 • være kjent med lærerens varierte arbeidsoppgaver i fag
 • kunne håndtere tilbakemeldinger fra praksislærer og medstudenter
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/12 ukerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.
Arbeidskrav:
 • Praksisforberedelse (obligatorisk undervisning på UiS)
 • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)
 • Observasjon av undervisning på praksisskolen
 • Gjennomføring av undervisning på praksisskolen
 • Refleksjonstekst på 1000 ord +/- 10 %.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Daniel Aspnes Kristiansen
Faglærer
Tor Thorvaldsen
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.09.2020

Historikk