en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA10_1

Observasjonspraksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studentene en innføring i klasseromsobservasjon og en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Emnet består av en praksisperiode på ti dager det første studieåret.

Læringsutbytte

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene:
Kunnskap
 • ha innblikk i læring i praksis
 • kunne reflektere over samspillet mellom elev og lærer
 • ha kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdighet
 • kunne vurdere og reflektere over lærerrollen og ulike undervisningsmetoder
 • kunne identifisere læringsmål i undervisningen ut fra læreplanene
 • kunne observere elevers læringsarbeid

Generell kompetanse
 • kunne vurdere andres praksis med referanse til pedagogisk teori
 • kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger i utvikling av egen lærerrolle
 • ha gjennomført minst en undervisningstime

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk og det er 100 prosent deltakelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte.
Arbeidskrav:
 • Praksisforberedelse (kurs i klasseromsobservasjon på UiS)
 • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)
 • Observasjon av undervisning på praksisskolen
 • Utprøving av undervisning på praksisskolen
 • Rapport over klasseromsobservasjonene på 1000 ord +/- 10 %.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Faglærer
Tor Thorvaldsen
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 10.08.2020

Historikk