en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA10_1

Observasjonspraksis

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.

Læringsutbytte

Etter observasjonspraksisperioden i lektorutdanningen skal studentene:
Kunnskap
  • ha innblikk i læring i praksis
  • kunne reflektere over samspillet mellom elev og lærer
  • ha kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdighet
  • kunne vurdere og reflektere over lærerrollen og ulike undervisningsmetoder
  • kunne identifisere læringsmål i undervisningen ut fra læreplanene
  • kunne observere elevers læringsarbeid

Generell kompetanse
  • kunne vurdere andres praksis med referanse til pedagogisk teori
  • kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger i utvikling av egen lærerrolle

Innhold

Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til en erfaren lærer.
Emnet består av en praksisperiode på fem dager i det første året.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk. Eventuelle tapte timer må tas igjen fortløpende.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk