en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LMAMAS_1

Masteroppgave matematikk - Lektor

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Kunne sætte det spesifikke tema i kontekst i det bredere fagfelt (matematikk), og ha innsikt i og kunne beskrive den underliggende teoribygning.

Ferdigheter
 • Bruke metoder i matematikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter, spesifikt matematisk modellering, beregninger og/eller numeriske metoder.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan utføre og formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
 • Kan benytte effektivt diverse relevant software, til beregninger og/eller skriftlig og muntlig presentasjon.

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra matematikk anvendes. Litteraturstudium og særpensum. Modellerings-, simulerings- og beregningsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

MAT310 Matematisk analyse, MAT630 Algebraisk geometri, STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Godkjent undervisningskompetanse i fysikk, og 120 stp i fag 1.

Det vises også til regler for bachelor- og masteroppgaven ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av oppgave, presentasjon1/1 A - F
Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes endelig karakter.

Fagperson(er)

Faglærer
Stein Andreas Bethuelsen, Tore Selland Kleppe , Michal Jakub Kapustka , Tyson Ritter , Paul Francis de Medeiros , Martin Gunnar Gulbrandsen , Sigbjørn Hervik , Alexander Ulanovskii , Jan Terje Kvaløy , Alexander Rashkovskii , Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med matematikk som fag 1, eller studenter med tilsvarende bakgrunn.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk