en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LKJBAC_1

Bacheloroppgave i kjemi - lektor

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter
 • Bruke relevante kjemi og/eller kjemibaserte fagdidaktiske metoder til å formulere og analysere en aktuell faglig eller fagdidaktisk problemstilling i et omfang relevant for oppgaven.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra kjemi og/ eller kjemifundamentert fagdidaktikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving eller undervisningsrelaterte problemstillinger. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minst 40 stp kjemi ihht gjeldende utdanningsplan. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Faglærer
Krista Michelle Kaster , Magne Olav Sydnes , Malcolm Andrew Kelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Inge Christ

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med kjemi som fag 1.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk