en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LHIS370_1

Bacheloroppgave i historie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:
 • utvikle historisk kunnskap med dybde i detaljene relatert til et konkret forskningsspørsmål
 • evaluere historiske argumenter, kunne forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan utvikles, hvilket også inkluderer studentens egen historiske praksis
 • gjenkjenne historie som en fortolkende presentasjon av menneskets fortid, en som historikere konstruerer i sin samtid basert på overlevende bevismateriale

Ferdigheter
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:
 • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, relevant for bacheloroppgaven, inklusive primær- og sekundærkilder
 • vurdere et utvalg historiske kilder med relevans for bacheloroppgaven for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
 • utforme velbegrunnede historiske narrativ, argumenter og rapporter om egne forskningsfunn
 • demonstrere gode akademiske skriveferdigheter, inklusive struktur, argumentasjon, språk og siteringspraksise

Generell kompetanse
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i et historisk tema. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, LHIS165 Moderne historie, LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, LHIS195 Byens historie
 • LHIS146 Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350, MHIS100 Moderne historie 1914-2000, MHIS105 Nyere historie 1815-1914, MHIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
 • MHIS100 Moderne historie 1914-2000, MHIS105 Nyere historie 1815-1914, MHIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, MHIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - F
Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger
I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Faglærer
Marie-Theres Fojuth , Roald Berg
Studiekoordinator
Margrethe Melin
Emneansvarlig
Olav Tysdal

Arbeidsformer

Oppgaveseminar
Selvstendig forskning og skriving
Veiledning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fordypning i historie med bacheloroppgave (LHIS360_1) 15

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk