en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LHIS360_1

Fordypning i historie med bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten:
- kunne gjøre rede for historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.
Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
- kunne drøfte sentrale historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.
- kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.
Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
- kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner.

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i norsk eller internasjonal historie. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, LHIS165 Moderne historie, LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
  • LHIS146 Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350, MHIS100 Moderne historie 1914-2000, MHIS105 Nyere historie 1815-1914, MHIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, MHIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
Studenten må ha fullført minst 50 studiepoeng i historie på grunnivå eller tilsvarende for å begynne på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordyping i historie med bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10%) utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger
I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Berg
Faglærer
Linn Anne Margrethe Normand , Tyson Ashley Retz , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Oppgaveseminar og veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fordypningsoppgave i historie (LHIS370_1) 15

Åpent for

Åpent for alle lektorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum avtales med ansvarlig faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk