en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LHIS165_1

Moderne historie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1789 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant samisk historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge, på 1800- og 1900-tallet

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1789 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Fagperson(er)

Faglærer
Olav Tysdal , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard , Karen Marie Espeland
Emneansvarlig
Roald Berg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (HIS165_1) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (HIS105_1) 7
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105_1) 7
Nyere europeisk historie (HIS130_1) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160_1) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130_1) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160_1) 5

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk