en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LHIS145_1

Europeisk historie fra antikken til nytid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale temaer knyttet til den politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i Europa i perioden.
  • kunne forklare samfunnsutviklingen i Europa fra antikken til ca. 1800.
  • ha fordypet seg i et spesifikt tema innenfor emnet.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne skriftlig analysere, tolke og drøfte sentrale temaer og problemstillinger innenfor antikkens, middelalder- og tidligmoderne historie.
  • kunne skriftlig analysere, tolke og drøfte primærkilder innenfor antikkens, middelalder-, og tidligmoderne historie
  • beherske grunnleggende ferdigheter ved akademisk skriving.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet.

Innhold

Emnet skal gi studenter grunnleggende kunnskaper om politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold og utviklinger i Europa fra antikken til ca. 1800. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell innleveringsoppgave1/2 A - F
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgave er 2000 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
Obligatoriske krav for å gå opp til skriftlig eksamen:
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt ti korte skriveoppgaver knyttet til pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Åtte av disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dolly Jørgensen
Faglærer
Finn Arne Jørgensen , David-Alexandre Thomas Wagner
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard , Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145_1) 15
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS110_1) 7
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (MHIS110_1) 7
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (MHIS115_1) 7
Eldre europeisk historie (HIS150_1) 5
Eldre norgeshistorie (HIS140_1) 5
Eldre norgeshistorie (ÅHI140_1) 5
Eldre europeisk historie (ÅHI150_1) 5
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (HIS115_1) 7
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (LHIS146_1) 7
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS146_1) 7

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Blockmans, Wim and Peter Hoppenbrouwers (2018). Introduction to Medieval Europe, 3rd edition. Routledge. 498 sider.
Goldstone, Jack A. (1998) "The Problem of the `Early Modern' World," Journal of the Economic and Social History of the Orient 41 (3), 249-284. http://www.jstor.org/stable/3632414. 35 sider.
Wiesner-Hanks, Merry E. (2013) Early Modern Europe 1450-1789. Cambridge: Cambridge University Press. 538 sider.
Ødegaard, Knut (2019): Gresk og Romersk Historie. En Innføring. Oslo: Pax. 250 sider.
I tillegg vil det lenkes til nettressurser i Canvas som studentene skal jobbe med for emnets obligatoriske aktiviteter.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk