en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LENG195_1

Engelsk fonetikk og fonologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kunnskap om:
 • det engelske lydsystemet
 • prosesser som skjer i sammenhengende engelsk tale
 • de forskjellige engelske intonasjonsmønstre og deres funksjoner
 • hovedforskjellene mellom britisk og amerikansk engelsk uttale, basert på modellaksentene Received Pronunciation (RP) og General American (GA)
 • hovedforskjellene mellom disse og andre aksenter av engelsk, og begrepet lydendring
 • de vanligste uttaleproblemene i engelsk som fremmedspråk, spesielt i en norsk kontekst

Ferdigheter:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • forklare hvordan lydene artikuleres
 • lese og produsere fonemiske transkripsjoner
 • identifisere prosesser som skjer i sammenhengende engelsk tale
 • forklare de grunnleggende funksjonene engelsk intonasjon har
 • identifisere de to uttalevariantene RP og GA, og beskrive forskjellene mellom dem
 • forklare hvorfor noen aspekter av engelsk uttale er vanskelige for elever/studenter med annet morsmål, spesielt norsk

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • forstå hvordan språklyder skaper mening
 • bruke sin kunnskap om engelsk fonetikk og fonologi til å forbedre sin egen uttale, til videre språk- og lingvistikkstudier og i undervisning
 • forstå hvordan engelske aksenter varierer og forandrer seg
 • beherske korrekt akademisk engelsk språkbruk

Innhold

Emnet gir en bred innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen engelsk fonetikk og fonologi. Studentene skal gjennom studiet få en grad av kjennskap til lydsystemene til to engelske uttalevarianter (RP og GA) med fokus på konsonanter, vokaler, trykk, sammenhengende tale og intonasjon, så vel som kjennskap til internasjonale varianter av engelsk (World Englishes). I tillegg er fonemiske transkripsjoner en viktig del av emnet. Mye oppmerksomhet er viet evnen til å gjenkjenne og tolke ulike fenomener i sammenhengende tale, lyddistinksjoner og ulike intonasjonsmønstre i talen både til de som har engelsk som morsmål og til de som ikke har det. Slike øvelser skal forbedre studentenes uttale og kommunikative kompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter solid kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.

Eksamen/vurdering

Midtsemesterprøve og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Midtsemesterprøve1/34 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Muntlig eksamen2/330 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Midtsemesterprøve må være bestått for å få adgang til avsluttende muntlig eksamen. Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.
Ferdigheter i engelsk språk og akademisk skriving utgjør grunnlag for vurdering i tillegg til kursinnholdet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av tre korte hjemmearbeid, oppmøte på minst fem gruppetimer.
Regelmessig oppmøte anbefales sterkt, da praktiske øvelser utgjør en viktig del av kurset.
For å kunne gå opp til muntlig eksamen må studenten ha fått godkjent tre hjemmearbeid og midtsemestereksamen må være bestått. I tillegg må studenten ha møtt opp til minst fem arbeidsseminar.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Oliver Martin Traxel
Faglærer
Nancy Marie Wood
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger og arbeidsseminar i grupper. Selvstendig arbeid med oppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195_1) 15
Engelsk fonetikk og intonasjon (ENG140_1) 10
Engelsk fonetikk og intonasjon (MENG140_1) 10
Engelske ord og lyder (ÅEN140_1) 10
The Sounds of English (ÅEN140_2) 10

Åpent for

Åpent for alle lektorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS).

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk