en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KJE260_1

Kjemi- og miljøteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentrale tema innen reaksjonskinetikk og prosessanalyse gjennomgås. Enhetsprosesser innen kjemisk prosessteknologi og miljøteknologi analyseres ved hjelp av masse og energibalanser.

Læringsutbytte

Studenten vil forstå de fysiske og kjemiske prosessene som beskriver hvordan forskjellige enhetsoperasjoner virker, samt kunne benytte disse kunnskapene til å beregne størrelsen på teknisk utstyr og anslå tidsbehovet for forskjellige prosesser. Trening i ingenørfaglig tankegang vil gjøre studenten i stand til å identifisere enhetsoperasjoner og tilegne seg ytterlige prosessfaglig kompetanse basert på grunnkunnskapene som emnet gir.

Innhold

Utvalgte enhetsoperasjoner som blir mye brukt innen kjemisk og miljøteknisk industri blir gjennomgått. Det fysiske og fysikalsk kjemiske grunnlaget for prosessene blir grundig behandlet, og måter å dimensjonere utstyr på i forhold til prosesskrav blir gjennomgått. Noen stikkord er reaksjonskinetikk, reaktorer, sedimentasjon, masseoverføringsprosesser, varmeoverføringsprosesser og varmevekslere, diffusjon, absorpsjon/adsorpsjon, ionebytting, membraner, filtrering, massebalanser og beregninger av massestrømmer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, ING140 Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø, KJE150 Generell kjemi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Fagperson(er)

Faglærer
Sachin Maruti Chavan
Emneansvarlig
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger, 2 timer øvingsoppgaver og beregninger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemiteknikk (TE0099_1) 6
Kjemiteknikk (BIK130_1) 6
Kjemiteknikk (TE0099_A) 6

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

C.J. Geankoplis: Transport Processes and Separation Process Principles, 4th Ed., Prentice-Hall, 2003
Levenspiel O: Chemical Reaction Engineering, 3rd ed., Wiley & Sons, 1999 ISBN: 978-0-471-25424-9


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk