en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KJE240_1

Analytisk miljøkjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, kromatografi, titrimetri og elektrokjemi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:
  • kunne beregne likevekter i løsninger
  • ha kunnskaper om gravimetriske og titrimetriske analyser
  • kjenne til nøytralisasjonsreaksjoner, redoksreaksjoner, reaksjoner i komplekse base- og syresystem, utvalgte kompleksdannelsesreaksjoner
  • ha basiskunnskaper i elektrokjemi, spektroskopi og kromatografi

Innhold

Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, kromatografi, titrimetri og elektrokjemi. Det vil være 7 obligatoriske laboratorieøvelser av ca. 4 timers varighet hvor disse analyser teknikkene inngår.

Forkunnskapskrav

KJE150 Generell kjemi

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Miljøkjemi og HMS, KJE200 Organisk kjemi 1, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve og øvinger1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Både skriftlig eksamen og laboratorierapportene må være bestått for å bestå emnet.
Kandidater med ikke-bestått på laboratorierapportene kan ta disse på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

7 Laboratorieøvinger
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter.
7 laboratorieøvinger på 4 timer pr uke.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Faglærer
Espen Enge
Emneansvarlig
Magne Olav Sydnes
Ansvarlig laboratorieøvelser
Erling Berge Monsen , Liv Margareth Aksland , Hong Lin
Veileder
Hong Lin , Hans Kristian Brekken
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger med oppgavegjennomgang pr uke, 7 obligatoriske lab.innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Analytisk kjemi (BIT300_1) 10
Analytisk kjemi (BIK300_1) 10
Analytisk kjemi, grunnkurs 2 (TE0593_1) 10
Analytisk kjemi (TE0593_A) 10
Analytisk kjemi (TE0593_2) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk