en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KJE220_1

Uorganisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.

Læringsutbytte

  • ha basiskunnskaper om bindingsteoriene
  • forstå sammenhengen mellom termodynamikk og kinetikk i reaksjoner•
  • ha basiskunnskaper om de fleste grunnstoffene i periodesystemet både fysiske og kjemiske egenskaper
  • ha basiskunnskaper om uorganisk kjemi problemstillinger i oljeindustrien
  • utføre enkelte kvalitative labanalyser av uorganiske kationer og anioner
  • skrive labrapporter om utførte eksperimenter

Innhold

Emnet består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoridelen i kurset gir innføring i basisprinsipp for atomstruktur, det periodiske system, relasjoner mellom grunnstoffenes atomstruktur og deres fysiske og kjemiske egenskaper og den biologiske og miljømessige tyding av hvert grunnstoff. Beskrivelsen av kjemien til de fleste grunnstoffene vil bli gjennomgått inkludert transisjonsmetallene og noe organometallisk kjemi. I tillegg vil, industrielle prosesser som brukes i fremstilling av grunnstoffene og deres forbindelser og teknologiske, biologiske og materialmessige bruk av disse bli gjennomgått. Uorganisk kjemi problemstillinger i oljeindustrien, som avleiring, gasshydrater, korrosjon og H2S vil bli diskutert, og kjemiske løsninger til disse problemene. Den praktiske delen av kurset gir en innføring i kvalitativ uorganisk analyse og kjennskap til egenskapene til kation, anion og komplekse forbindelser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Miljøkjemi og HMS, KJE150 Generell kjemi

Eksamen/vurdering

Skriftlig prøve og testing av ukjente stoffprøver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve9/104 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Formelsamling.
Godkjente tabeller.
Testing av ukjente stoffprøver1/10 A - F
Skriftlig prøve teller 90% og lab-eksamen fra test av ukjente ioner i stoffprøver teller 10%. Begge eksamensdelene må være bestått for å få bestått i emnet. Hele labkurset må også være fullført. Faglærer beregner endelig karakter.
Kandidater med ikke-bestått på lab-eksamen kan ta denne delprøven på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk frammøte på laboratoriet og 10 innleveringer av laboratorieoppgaver.
  • Obligatorisk fremmøte på laboratoriet
  • 10 obligatoriske innleveringer av laboratorieoppgaver. Godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Ljupcho Pejov
Emneansvarlig
Malcolm Andrew Kelland
Ansvarlig laboratorieøvelser
Xiaoping Zhang , Lyudmyla Nilsen
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

3 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke. 10 laboratorieøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Uorganisk kjemi (BIK180_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk