en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KJE100_1

Miljøkjemi og HMS

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • navnsette uorganiske og organiske kjemikalier
  • ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting
  • forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv.
  • prinsipper for likevekter
  • ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi
  • ha basiskunnskaper om luftforurensing og rensing, tilgang til ferskvann, vannforurensing or rensing, avfallsbehandling, fornybar og ikke-fornybar energi, energisparing/økonomisering og HMS/arbeidsmiljø.

Innhold

Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. Miljøkunnskap: økologi, renere teknologi, forurensning og konsekvenser av forurensning, renseteknologi, energi og enøk, avfall og behandling av avfall. Arbeidsmiljø, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F
Du må kunne svare riktig på noen spørsmål om både kjemi og miljø for å bestå eksamen. Det er kun tillatt med Tabell og formelsamling av Cappelen, Dalen m.fl...." som hjelpemiddel til eksamen. Kalkulator av type Citizen SR-270X, HP-30S, Casio FX82 eller TI-30.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Emil Lindback , Petra Imhof
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemi og miljølære (BIK280_1) 9
Kjemi og miljølære (BIT280_1) 9
Kjemi og miljølære (TE0552_1) 9
Kjemi og miljølære (TE0552_A) 9
Kjemi for data/elektro (RED101_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk