en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ING200_1

Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap

Læringsutbytte

Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Kurset skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der nyskaping og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap. Bedriftens samfunnsøkonomiske rolle introduseres, men hovedvekten av undervisningen knyttes til foretaket som økonomisk og administrativ enhet. Etter å ha tatt kurset skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger.

Innhold

 • Økonomiens rolle og oppgaver
 • Bedriftenes kostnader og inntekter
 • Tilpasning av pris og produksjon
 • Finansregnskap
 • Kalkulasjon i industri, tjenesteyting og handelsbedrifter
 • Produktutvalg og prissetting
 • Kostnad-, resultat- og volumanalyse
 • Investeringer
 • Planlegging og budsjettering
 • Kapitalbehovet
 • Om innovasjon
 • Forretningsplan
 • Etableringsprosessen
 • Tips og råd til etablereren

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Helen Roll
Faglærer
Roy Endre Holsvik Dahl
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

4 timer forelesing i uken. Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)
Oppgaveløsning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (BIP190_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk