en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ING150_1

Ingeniørfaglig innføringsemne - Energi- og Petroleumsteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Den første delen av emnet gir en innføring i programmering ved bruk av Matlab. Den andre delen av kurset vil ta for seg analytiske og numeriske beregninger med praktiske anvendelser knyttet til mekanikk og hydraulikk. Man vil og bli introdusert til hvordan man bygger beregningsmodeller basert på å kombinere grunnleggende fysiske lover, måledata, matematiske algoritmer og programmering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
- Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.
- Få et innblikk i ulike fagområder knyttet til energi og petroleum
- Kjenne til grunnleggende konsepter, lover og formler knyttet til mekanikk og hydraulikk
- Ha kunnskap om regresjonsanalyse
- Forstå enkle reguleringstekniske prinsipper og kjenne til viktige anvendelsesområder
- Få innblikk i hvordan man utvikler modeller basert på grunnleggende fysiske lover, bruk av målte data, matematiske algoritmer og programmering.
- Forstå anvendelsen av- og fordelene ved å bruke modeller
Ferdigheter:
- Kunne anvende grunnleggende lover i mekanikk og hydraulikk i praktiske beregningsoppgaver
- Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
- Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
- Oversette grunnleggende teorier og konsepter til algoritmer
- Oversette disse algoritmene til datakode som representerer en modell
- Anvende denne modellen for å øke innsikt i ingeniørfaglige analyser
Generell kompetanse:
- Få en dypere forståelse av hvilken rolle emner som Matematikk og Fysikk spiller i ingeniørfaget
- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse med utvikling og beskrivelse av algoritmer.
- Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
- Forstå betydningen av databaserte modeller og programmering i ingeniørfag.

Innhold

Emnet skal gi studentene en oversikt over ulike fagområder knyttet til energi og petroleum. En vil få en grunnleggende innføring i mekanikk og hydraulikk med praktiske beregningsoppgaver som er knyttet opp mot fagområdene. Dette vil gi studenten et grunnlag for å forstå hvilken rolle basisfagene i bachelor studiet har og hvordan disse vil anvendes. Emnet starter med en innføring i programmering ved bruk av Matlab. Senere i kurset vil man anvende dette til å utføre regresjonsanalyse. Her vil man vise hvordan man kan bygge matematiske modeller basert på målte data og hva disse kan anvendes til. Man vil og bli introdusert til reguleringsteknikk og hvordan dette kan brukes til å styre prosesser. Her vil man anvende programmering for å teste ut algoritmer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig- og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Hjemmeeksamen3/51 ukeA - FAlle.
Skriftlig eksamen i MATLAB teller 40 % av totalkarakteren.
Individuell hjemmeeksamen teller 60 % av totalkarakteren. Hjemmeeksamen vil bestå av teorioppgaver, beregningsoppgaver samt programmeringsoppgaver som skal leveres elektronisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øving i MATLAB, Obligatorisk øving i datasikkerhet
Obligatorisk innlevering i Matlab og obligatorisk innlevering i datasikkerhet må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen (relatert til første del av emnet).

Fagperson(er)

Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen , Jarle Urdal , Kjell Kåre Fjelde

Arbeidsformer

Første del: Matlab 3 timer forelesning og 3 øvingstimer per uke de 6 første ukene.
Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent frem til 3 uker før eksamen.
Andre del (instituttspesifikk del): forelesninger, regneøvelser, programmeringsøvelser. Øvelsene er viktige å gjennomføre for å være godt forberedt til hjemmeeksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser (ING130_1) 10

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk