en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ING100_1

Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.

Læringsutbytte

  • Ha grunnleggende forståelse av programmering.
  • Ha grunnleggende forståelse av MATLAB som ingeniørverktøy.
  • Kunne lage programmer med MATLAB som løser enklere ingeniøroppgaver.
  • Kunne anvende MATLAB til programmering av roboter.
  • Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
  • Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode til å lage og beskrive algoritmer.
  • Kunne planlegge, gjennomføre og presentere et teknisk prosjekt i samarbeid med andre studenter.
  • Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen data- og elektroingeniørfag. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (MATLAB) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Prosjektet består i programmering av bl.a. roboter hvor studentene deles inn i grupper på maksimalt 4 personer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og innleveringer
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 A - F
Innlevering i MATLAB Bestått - Ikke bestått
Innlevering i datasikkerhet Bestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen i MATLAB-delen.
Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjekt-delen. Rapporten kan skrives individuelt eller i gruppen på maksimalt 4 studenter. Dersom rapporten skrives i gruppe, vil alle deltakerne i gruppen få felles karakter.
Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering i MATLAB, Innlevering i datasikkerhet
1) Obligatorisk innlevering i MATLAB
2) Obligatorisk innlevering i datasikkerhet

Begge disse må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tormod Drengstig
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen , Jarle Urdal , Ståle Freyer
Laboratorieingeniør
Didrik Efjestad Fjereide
Ansvarlig laboratorieøvelser
Per Jotun

Arbeidsformer

MATLAB-del: 3 timer fellesforelesninger og 3 øvingstimer per uke de første 6 ukene.
Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.
Prosjektdel: Etter de 6 første ukene jobbes det med programmering av LEGO-robot i prosjektgrupper med inntil 2 timer forelesninger per uke relatert til prosjektet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk