en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ING100_1

Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Ha grunnleggende forståelse av programmering.
  • Ha grunnleggende forståelse av MATLAB som ingeniørverktøy.

Ferdigheter:
  • Kunne lage programmer med MATLAB som løser enklere ingeniøroppgaver.
  • Kunne anvende MATLAB til programmering av roboter.

Generell kompetanse:
  • Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
  • Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode til å lage og beskrive algoritmer.
  • Kunne planlegge, gjennomføre og presentere et teknisk prosjekt i samarbeid med andre studenter.
  • Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen data- og elektroingeniørfag. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (MATLAB) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Prosjektet består i programmering av bl.a. roboter hvor studentene deles inn i grupper på maksimalt 4 personer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Rapport 3/5 A - F
Skriftlig eksamen er eksamen i Matlab-delen.Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjekt-delen.Rapporten kan skrives individuelt eller i gruppen på maksimalt 4 studenter. Dersom rapporten skrives i gruppe, vil alle deltagerne i gruppen få felles karakter.
Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i faget.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatorisk innlevering i MATLAB og obligatorisk innlevering i datasikkerhet må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tormod Drengstig
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen , Ståle Freyer
Ansvarlig laboratorieøvelser
Per Jotun

Arbeidsformer

MATLAB-del: 3 timer fellesforelesninger og 3 øvingstimer per uke de første 6 ukene.
Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.
Prosjektdel: Etter de 6 første ukene jobbes det med progammering av LEGO-robot i prosjektgrupper med inntil 2 timer forelesninger per uke relatert til prosjektet.
Innføring i prosjektarbeid og programmering av bl.a. roboter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Bachelornivå på det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

  • MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.
  • Forelesningsnotater og øvinger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk