en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND900_1

PhD Prosjektemne i Industriell økonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kursets innhold tilpasses den enkelte doktorgradskandidats forskningstema. Kurset er et veiledet selvstudium hvor kandidaten sammen med veileder velger artikler og bøker fra forskningsfronten på det aktuelle tema. Teorier og metoder anvendes så på kandidatens forskningstema. Presentasjon på internasjonale fagkonferanser er en integrert del av kurset.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal kandidaten inneha kunnskaper på sitt tema til å kunne gjennomøre forskning av publiserbar kvalitet på tema.

Innhold

Dette kurset tar for seg tema på høyt faglig nivå i industriell økonomi. Kursets intensjon er å hjelpe doktorgradskandidater til å nå forskningsfronten på sitt tema.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Frank Asche
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledet selvstudie

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk