en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND610_1

Kontraktinngåelse og -gjennomføring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.

Læringsutbytte

Erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktsadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.

Innhold

Evalueringskriterier for tilbudene - organisering og gjennomføring av tilbudsevalueringen - forhandlinger og inngåing av kontrakt - standardkontrakter - endringsordrer - kontraktsbrudd - fordeling av risiko og ansvar mellom partene - kontraktadministrasjon - garantier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Digital eksamen (INSPERA)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petter Osmundsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Ca 4 timer forelesninger pr uke og case.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kontraktinngåelse og -gjennomføring (MIN120_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Artikkelsamling og artikler på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk