en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND600_1

Project Management 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten kunne:
- Planlegge gjennomføringen av et prosjekt
- Velge styringsmodell
- Evaluere prosjekt
- Forstå vanlige organisatoriske problemer i prosjekter
- Forstå relasjonen mellom strategi og prosjektledelse
- Utføre praktisk problemløsning i prosjekter
- Lede gjennomføringen av et mellomstort prosjekt i alle faser

Innhold

Prosjektledelse under usikkerhet, tradisjonelle vs agile metoder, porteføljestyring,
strategiske, organisatoriske og andre praktiske prosjektledelsesproblem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

IND510 Prosjektledelse 1
Undervisningen forutsetter at studentene har bestått IND510 Project Management eller har tilsvarende forkunnskaper. Studenter uten slikt grunnlag kan gis adgang til emnet, men må selv sørge for å skaffe seg nødvendige forkunnskaper før eller under kurset.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave1/18 ukerA - F
Studentene skal utføre et prosjektarbeid individuelt eller i grupper på maksimum 2. Prosjektarbeidet skal innleveres som en skriftlig rapport og vil gis en bokstavkarakter (A-F) som blir den endelige karakter i emnet. Innleveringsfrist for rapporten er 8 uker etter utlevering av oppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eric Christian Brun
Faglærer
Rajesh Kumar
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjonssamlinger og frivillige øvinger
Forelesninger og øvinger vil gis i form av videoer.
Kontaktmøter med foreleser vil arrangeres i klasserom, møterom og/eller over elektroniske medier for spørsmål og diskusjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjektledelse 2 (MIN160_1) 10

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Skjer gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk