en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND530_2

Kontraktstrategi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.

Læringsutbytte

Erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Kurset skal gi en kombinasjon av praktisk kontraktskunnskap og generelle prinsipper for insentiv- og kontraktsutforming.

Innhold

Kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter. Ufullstendige kontrakter og reforhandling. Asymmetrisk informasjon. Optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Auksjonsteori. Outsourcing. Kontraktsprinsippene anvendes på case, eksempelvis innkjøp i privat og offentlig sektor og design av insentivkontrakter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petter Osmundsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kontraktstrategi (IND530_1) 5
Kontraktstrategi (MIN130_1) 5
Kontraktstrategi (MIN130_1) 10
Avtalerett (IND540_1) 5

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk