en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND520_1

Beslutningsanalyse med Excel

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette kurset brukes Excel for å analysere forskjellige bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Kurset fokuserer på analyse av forskjellige eksempler som illustrerer relevante økonomiske beslutningsproblemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne:
  • Utvikle modeller i regneark for kvantitativ analyse av beslutningsproblemer - optimering og simulering.
  • Tolke resultater fra kvantitativ analyser av bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske problemer.
  • Utføre følsomhetsanalyse.
  • Bruke Excel

Innhold

Emnet er basert på bruk av regneark-programmet Excel som er et svært slagkraftig og nyttig verktøy i kvantitativ analyse. Analyse vil bli gjennomført for en rekke eksempler på bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Det vil bli lagt vekt på å lage regneark-modeller som er både logisk korrekte og lette å lese, og på sensitivitetsanalyse. Metodene for problemløsing vil ikke bli gjennomgått. Hovedtema i emnet er optimeringsmodeller, simuleringsmodeller, beslutningstre og dataanalyse.
Forelesningene blir streamet online, og det gis tilgang til universitetenes pc-er på angitte datarom. Kurset legger opp til at en kan bruke egen pc med ulike ekstraprogramvare (add-inn) i excel. Disse programvarene er tilgjengelige om en kjøper en ny utgave av læreboken. Disse programvarene fungerer ikke på mac maskiner, og for å kunne øve hjemme og delta fysisk på forelesning bør en ha pc med windows som operativsystem. Om en ikke har tilgang til en slik pc, må en benytte seg av skolens pc-er.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i bedriftsøkonomi, matematikk, mikroøkonomi, statistikk og bruk av regneark.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
To obligatoriske innleveringer iløpet av semesteret. Må bestås for å kunne ta eksamen. Kan gjøres i grupper på opp til fire personer.

Fagperson(er)

Faglærer
Lars Christian Bruno
Emneansvarlig
Atle Øglend
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Normalt fire timer forelesning/pc-øving per uke. Undervisningen vil foregå på engelsk. Forelesningene vil foregå ved at studentene følger undervisningen med egne bærbare pc-er (ikke mac), eller via universitetenes pc-er.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsanalyse med Excel (MIN240_1) 10

Åpent for

Master i Industriell økonomi og Master i økonomi og administrasjon på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Albright & Winston: Practical Management Science, 6th ed., pluss tillegg.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk