en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND510_1

Prosjektledelse 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten kunne:
Planlegge gjennomføringen av et prosjekt
Sette opp en prosjektorganisasjon
Evaluere prosjekt
Delta aktivt i en prosjektorganisasjon

Innhold

Tema som tas opp er: Utvikling av prosjektbegrepet - Prosjekt som unik oppgave med engangspreg - Prosjekt som organisasjon og arbeidsform - Prosjekt som tidsavgrenset målsøkende prosess og intensjonelt sosialt system - Metoder for planlegging og styring av aktiviteter - Prosjektorganisering - Lederskap i prosjekter - Fra prosjektledelse til ledelse av prosjekter - Programmer og andre klynger av prosjekter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bedriftsøkonomi, organisasjonsteori

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve (digital eksamen)1/13 timerA - FEnkel kalkulator.
Digital eksamen (INSPERA)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eric Christian Brun
Faglærer
Arne Harstad
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og frivillige øvinger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Project Management 1 (MIN110_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

P. J. Gardiner (2005). Project management. A strategic planning approach. Palgrave MacMillan


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk