en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND500_1

Investeringsanalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten bl.a. kunne:
  • Beregne nåverdi for ulike typer investeringsprosjekter.
  • Forstå effekter av beslutningstakeres holdning til risiko på investeringsbeslutninger.
  • Beregne avkastningskrav til investeringer på basis av kapitalverdimodellen.
  • Identifisere og beskrive realopsjoner i investeringsprosjekter.
  • Bruke beslutningstre til å analysere investeringsprosjekter med usikkerhet og fleksibilitet.
  • Foreta sensitivitets- og Monte Carlo-analyser på investeringsprosjekter.
  • Forstå avveininger og mulige konsekvenser av finansieringsform for investeringer.

Innhold

Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Studenten må bestå en obligatorisk innleveringsoppgave for å kunne ta eksamen. Dersom oppgaven ikke bestås kan ikke studenten ta eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roy Endre Dahl
Faglærer
Erlendur Ingi Jonsson
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Ca. 3 timer forelesninger pr uke og frivillige oppgaver. Forelesningene er på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Investeringsanalyse (MIN100_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, Corporate Finance Core Principles & Applications - Global edition of 5th edition. McGraw Hill. (ISBN: 9781260083279).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk