en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IER620_1

Utvikle Forskningsferdigheter

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et valgemne som har som mål å hjelpe studentene forbedre sine ferdigheter innen forskningsteknikk, skriving og presentasjonsteknikk i forberedelse med masteroppgaven. Kurset er håndtert som et seminar, og i nært samarbeid med den valgte veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om hvordan en anvender vitenskapelige metode
 • Kunnskap om hvordan en søker og samler informasjon som er nødvendig for å utvikle en prosjektbeskrivelse for en avhandling.

Ferdigheter:
 • Har kunnskap og ferdigheter om hvordan en etablerer en problemstilling for en avhandling.
 • Kunne gjennomføre grunnleggende forskning ved hjelp bibliotekressurser
 • Kunne gi vitenskapelige presentasjoner, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:
 • Skrive et forslag og utforme en vitenskapelig problemstilling
 • Kunne kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig
 • Definere tidsrammer og ansvar i definisjonen av faglige problemstillinger som kan gjelde for virkelige saker.

Innhold

Gjennomgang av viktige emner som er relevante for vitenskapelig forskning.
 • Vitenskapelig metode
 • Hvordan utforme et forskningsprosjekt
 • Hvordan skrive vitenskapelige artikler, forslag, etc
 • Hvordan lage og presentere vitenskapelige / tekniske presentasjoner
 • Beste praksis for å drive forskning

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minst ett helt semester i masterstudiet i Petroleum Geosciences Engineering eller Petroleum Engineering ved UiS eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Løpende vurdering - 100%
 • Ukentlige test 20%
 • Vitenskapelig essay 10%
 • Endelig prosjektoppgave 50%
 • Muntil presentasjon av prosjektoppgave 20%

Hvis en student styrker, må studenten ta kurset på ny året etter.
Kommunikasjon via e-post og Canvas. Studenten må selv sørge for at e-postadressen er korrekt i studentsystemet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lisa Jean Watson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

 • E-Forelesninger som er relevante for å utvikle en vitenskapelig problemstilling for en forskningsoppgave og hvordan du kan holde presentasjoner
 • kompetanseutviklings-workshops i forelesningssammenheng
 • Opplæring av bibliotekdatakunnskaper
 • Deltakelse ved besøk av gjesteforelesere fra vitenskapelig sammenheng og industrien

Studentens tilstedeværelse i de ulike arbeidsformene i dette emnet er sterkt anbefalt for å kunne utvikle ferdigheter knyttet til oppdrag.

Åpent for

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyre.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk