en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR121_1

Friluftsliv i skog og høyfjell

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjøre rede for lokal og norsk friluftslivshistorie, og vår tids bruk av naturen
 • Kunne gjøre rede for og drøfte ulike natursyn
 • Kunne gjøre rede for noen fjellblomster og bergarter, og hvordan landskapet er formet av is og istider
 • Kunne planlegge ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell

Ferdighet
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjennomføre og vurdere ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell
 • Kunne gjøre rede for og drøfte allemannsretten og friluftslivsloven i lys av vår tids bruk av naturen

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne lede grupper på tur i skog og høyfjell
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur i skog og høyfjell
 • Kunne utføre grunnleggende førstehjelp i skog og høyfjell

Innhold

 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering
 • Naturkjennskap, fjellblomster, istider og landskap formet av is
 • Førstehjelp i tilknytning til turer i skog og høyfjell
 • Friluftslivsledelse
 • Kart og kompass
 • Egenferd

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Kostnader knyttet til overnatting inne, mat og personlig utstyr dekkes av studenten. Det tilrettelegges for gratis overnatting i telt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og aktiviteter
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
4 dager til Hardanger 0/14 dagerBestått - Ikke bestått
3-4 dagers fjelltur i ryfylkeheiene. Overnatting i telt og gapahuk 0/14 dagerBestått - Ikke bestått
Egenferd fjelltur eller kano. Minimum 3 netter. 0/14 dagerBestått - Ikke bestått
Tre valgfrie dagsturer i Rogaland med utarbeidelse av turplan. Turene ledes av studentene0/1 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - F
Skriftlig eksamen i friluftslivshistorie og naturkjennskap. 4 timer.
Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være gjennomført og vurdert til BESTÅTT for å få karakter og studiepoeng i emnet.
Ekskursjonene er:
En 4-5 dagers tur til Hardanger eller Ryfylke.
En 3-4 dagers fjelltur til Ryfylkeheiene.
Egenferd (minimum 3 netter).
3 valgfrie dagsturer i Rogaland sammen med medstudenter. Turmål fra egen liste.
For å bli vurdert til bestått på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Faglærer
Therese Engen , Eva Leibinger , Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Bagøien, Tor Egil (Red) «Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv.» Sebu Forlag 2008. kap.2, 6, 7, 8, 9 (Bok)
Bjerknes Hamre, Honoria. «Fjellet. Flora, fauna, geologi.» Cappelens naturhåndbøker. 2006. 2. utgave (Bok)
DNT «Breboka - Håndbok i brevandring» 2008. ISBN13: 9788290339697 (Bok)
Fauske, L. og Bruland, Ø. S. «Førstehjelp på tur.» Fri Flyt. 2.opplag 2017 (Bok)
Fink, H. «Et mangfoldig naturbegrep» (2002) (9 s.)
Goksøyr, M. "Nasjonal identitetsbygging gjennom idrett og friluftsliv" Nytt norsk tidsskrift 2/1994
Hegge, H. «Det moderne friluftsliv i historisk og filosofisk perspektiv belyst ved menneskets forhold til fjellverdenen gjennom tidene.»
Horgen, A. m.fl. «Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver» Fagbokforlaget 2016 Innledning s. 11-26 kap. 2 s. 47-64, kap.8 s.185-208 og kap. 9 s. 211-231 (Bok)
Høyem, J. «Miljøvennlig friluftsliv.» (2008) (8 s.)
Loven om internkontroll http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207426/
Miljødirektoratet «Allemannsretten» og «Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven.»
NINA Rapport 1073 «Friluftsliv i Norge anno 2014 - status og utfordringer. « Børre K. Dervo m.fl.
Næss, A. «Livsfilosofi» 1998 Universitetsforlaget «Et personlig bidrag om følelser og fornuft» s. 10-28. Kap 4, 5 og 7.
Odden, A. «På tur som barn, på tur som voksen» Stortingsmelding nr 18 2016
Stryken, A. «Har naturen egenverdi?» (1994) (17 s.)
Tordsson, B. «Friluftsliv som nasjonsbygger.» Fritid, friluftsliv og identitet. (25 s) «Hvad er friluftsliv godt for? - verdier i og legitimeringaf friluftsliv i historisk perspektiv.» I Andkjær,S. «Friluftsliv under forandring: En antologi om framtidens friluftsliv.
Støttelitteratur:
Mytting, A. og Bischoff, A. «Friluftsliv» Gyldendal Norsk Forlag AS 2008. Andre opplag 2010. Kap. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14 og 15 (Bok)a


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk