en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR116_1

Ernæring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Hvordan de energigivende næringsstoffene blir omsatt i kroppen
 • Betydningen av ernæring og kosttilskudd for restitusjon og prestasjon i idrett
 • Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse

Ferdigheter i:
 • Å kartlegge kostholdet til idrettsutøvere og andre
 • Å kunne gi kostholdsråd til ulike grupper idrettsutøvere
 • Å kunne utarbeide forslag til kostplan for endring av livsstil

Generell kompetanse i:
 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring og prestasjon
 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og helse

Innhold

 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Omsetting av næringsstoffer
 • Ernæring, restitusjon og prestasjon
 • Kosttilskudd
 • Spiseforstyrrelser
 • Mat, livsstil og helse

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgaver
Det blir utarbeidet 3 gruppeoppgaver som må være godkjent for å få avsluttende vurdering. 3 presentasjoner i grupper: 1) kostholdsregistrering , 2) observasjon og vurdering av mattilbud i ulike samfunnsinstitusjoner og 3) vurdering av artikler. Alle tre med innlevering av PowerPoint og refleksjoner etter presentasjonen.
Studenter/grupper som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av arbeidskravet i bearbeidet form. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, videoframvisning, gruppearbeid og studentpresentasjoner. Tilstedeværelse på framlegg og gruppearbeid, samt introduksjon til oppgaver er obligatorisk (Når dette er, kommer fram av undervisningsplanen).
En Multiple Choice oppgave bestående av 6 deloppgaver blir tilbudt i løpet av semesteret. Dette slik at studentene selv kan se hvordan de ligger ann i de forskjellige delene av emnet.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Garthe I, Helle C (red). (2011). Idrettsernæring. Oslo. Gyldendal
Kompendium med artikler og relevant pensum fra andre bøker.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk