en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR105_3

Treningslære 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er en fordypning i treningslære, som bygger videre på undervisningen fra første studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne forklare de fysiologiske endringer som skjer ved trening og kunne drøfte hvilken betydning dette har for yteevnen
 • Kunne forklare sammenhengen mellom fysiologiske parametere og prestasjonsnivå i ulike idretter
 • Ha inngående kunnskap om teorier og metoder for trening og treningsplanlegging
 • Kunne gjøre rede for hensiktsmessige tester, og kunne forklare hvordan disse kan brukes som styringsredskap i idrett
 • Kunne diskutere fordeler og ulemper ved å bruke slike tester
 • Drøfte og vurdere hvilke rolle fysisk aktivitet kan ha i et helsemessig perspektiv

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Utarbeide treningsprogrammer som fører til bedring av yteevnene til utøvere i ulike idretter basert på kunnskapen om fysiologiske endringer som skjer ved trening
 • Vurdere teorier og metoder for trening og treningsplanlegging og kunne anvende disse i arbeid med kapasitets- og arbeidskravsanalyser og ved utarbeidelse av treningsprogrammer i idrett
 • Anvende hensiktsmessige tester i ulike idretter
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere intervensjoner som har til hensikt å bedre en eller flere egenskaper som har betydning for prestasjonsnivået i idrett
 • Legge til rette for, og motivere for økt fysisk aktivitet i ulike grupper

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Fungere som trenere på opp til juniorelitenivå individuelle idretter og i lagidretter
 • Fungere som treningsveiledere i helsestudiobransjen

Innhold

 • Aerob og anaerob energiomsetning
 • Fysiologiske forandringer ved trening
 • Regulering av kroppens energiomsetning
 • Muskeltrøtthet
 • Treningsplanlegging
 • Styrketrening
 • Spenst- og hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Fysisk aktivitet og helse

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
 • IDR100 Kropp og trening

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - F
Individuell oppgave1/2 A - F
Omfang på oppgaven: 4000 ord +/- 10% utenom tittelside, abstrakt, forord, referanseliste og vedlegg. Oppgaven utarbeides gjennom semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriearbeid, Individuelle oppgaver og presentasjon
 1. Obligatorisk laboratoriearbeid: Det skal leveres en individuell oppgave etter avsluttet laboratoriearbeid som må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
 2. Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner som må være godkjent for å få avsluttende vurdering.

De som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen/vurdering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Håvard Myklebust , Leif Inge Tjelta
Faglærer
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid, studentpresentasjoner.
Tidfesting av studentaktiviteter på 10 stp = 275 timer i aktivitet. Som tilsvarer 92 studentaktivitetstimer.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk